Регионална ректорска конференција на членките на AUF за Средна и Источна Европа

На 27 и 28 јуни 2024, во Букурешт, Романија се одржа најновото издание на годишното генерално собрание на Конференцијата на ректорите од универзитетите-членки на Универзитетската [...]