Објавен Повик за годишна меѓународна конференција 2024

УКЛО ги започна подготовките за организирање меѓународна научна конференција  „Мултидисциплинарен пристап кон целите за одржлив развој“ што ќе се одржува во Битола, на 15 и [...]