Меѓународното научно списание Хоризонти со специјално издание

Уредувачкиот одбор на меѓународното научно списание Хоризонти го објави специјалното издание за 2024 година со наслов: „Мултидисциплинарен пристап кон целите за одржлив развој“ (линк до [...]

2024-06-11T09:11:56+02:00Categories: Новости|
Go to Top