Голем успех за УКЛО на државниот Ораторски натпревар

Студентите од Педагошкиот факултет – Битола Ева Нешкоска и нејзиниот колега на втор циклус студии, Антонио Чоневски ги освоија првото и второто место на државниот [...]