Промоција на првото списание за студентски истражувања на УКЛО – Нови хоризонти

Универзитетот „Св. Климент Охридски”- Битола го промовира првиот број на  Нови  хоризонти – списание за  студентски истражувања заедно со изданието - Зборник на трудови од одржаната Универзитетска [...]