Нови хоризонти за меѓународното научно списание Хоризонти

Проректорот за наука на УКЛО, проф. д-р Горан Илиќ воедно, главен и одговорен уредник на меѓународното научно списание Хоризонти  ја прокламира новоста дека  списанието и [...]