ЈАВЕН ПОВИК до студентите од прв, втор и трет циклус студии 

  Врз основа на членството во Алијансата на европските универзитети „КОЛОРС“, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ –  Битола и УСС УКЛО на 14.2.2024 година објавуваат ЈАВЕН [...]