ИЗБРАН НОВ СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА УКЛО

Заштита и подобрување на студентските права и на образовниот процес во целина, се дел од приоритетите на кои ќе се посвети новиот Студентски правобранител на [...]