Сара Срезовска, стипендист на Фондацијата Тома Фила започна со стручно усовршување

Добитникот на стипендијата Тома Фила, Сара Срезовска започна да остварува едногодишно стручно усовршување кај Адвокатското друштво ВЕРИТАС БИТОЛА. Фондацијата склучи Договор со адвокатот Никола Дабиќ, [...]