Академски кадри од УКЛО автори на книга со нова методологија за регионална соработка

На 12 декември 2023 во 14 ч. во СИЦ, УКЛО ќе ја промовира  книгата ,,Адресирање на транрегионални предизвици во интелегентни транспортни системи од менаџерска и техничка [...]