Одржана работилница на УКЛО за подигање на свеста од лажни вести

На  УКЛО се одржа работилница за лажни вести и спротивставување кон дезинформациите: „Како да се разликуваат лажни вести, точно од неточно“. Работилницата е втор сегмент [...]