ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ

Врз оснава на веќе воспоставената соработка помеѓу Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола и LTH Леарница Охрид, отворен е Повик за доделување стипендии за 10 [...]