Продолжува интерактивниот проект – УКЛО НЕФОРМАЛНО УЧЕЊЕ

Четвртиот серијал од проектот „УКЛО НЕФОРМАЛНО УЧЕЊЕ“ опфати три нови работилници. Во рамки на работилницата Креативност и критичко мислење студентите на УКЛО имаа можност да се запознаат со [...]