По повод Светскиот ден на науката, Студентското собрание при Технички факултет Битола организира Втора факултетска студентска конференција и Прва универзитетска студентска конференција ТЕХНИКАТА И УРБАНИОТ РАЗВОЈ.

11. Ноември. 2021 година, Амфитеатар на Технички факултет, од 10.00 до 14.00.

Пријавувањето на студентските  трудови до 05. Ноември. 2021.

Контакт: Билјана Велјановска, Претседател на Организациониот одбор при ТУР

biljana.veljanovska@uklo.edu.mk  и

http://www.facebook.com/TUR.FSSTFB/