Амбасадата на САД објави повик за аплицирање  
во Студијата за Aмерикански Институти (SUSI) за медиуми и новинарство и Институтот за животна средина.
Краен рок, 10 јануари 2023 година.