Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (УКЛО), преку Центарот за кариера, алумни и доживотно учење ја промовирa новата програма на ЕВН Македонија, ЕВН НОВА ГЕНЕРАЦИЈА, која овозможува преку тренинг програма, апсолвeнтите од Електротехничкиот отсек при Техничкиот факултет-Битола, да се стекнат со практично искуство кое ќе им го олесни патот до нивното вработување.

Центарот за кариера, алумни и доживотно учење при УКЛО на овој начин ја продолжува успешната соработка со бизнис опкружувањето.

 

Подетални информации на следниот линк: КОНКУРС