УКЛО добива студентски парк. Просторот пред ФИКТ, стара Касарна ќе се облагороди со нови рекреативни и креативни содржини.

Идејата од студентите на УКЛО која беше силно поддржана од Ректорската управа ја потврди и Општина Битола. Двете установи  договорија заедничко финансирање во студентскиот парк со што покрај општествената одговорност реално ја потврдуваат  и меѓусебната соработка и доверба.

Реализацијата на идејата за студентски парк започнува со хортикултурното уредување на просторот којшто ќе им биде од корист и на сите граѓани, што меѓу другото е заложба и на УСС од УКЛО.

Според градоначалникот Тони Коњановски, студентскиот парк ќе биде убаво уреден простор за студентите и корисниците на услуги од Студентскиот дом.

Ректорот, проф. д-р Сашо Коруновски изрази уверување дека просторот ќе се уреди соодветно со почитување на идеите и содржините што доаѓат од младите.

Симона Наумовска, студентскиот лидер на УКЛО оценува дека нивната идеја за студентскиот парк започнува да се остварува и наскоро студентите ќе имаат свое катче за кративно делување, дружење и вмрежување.