Тим од професори на Технички факултет Битола, Универзитет Св. Климент Охридски Битола, присуствуваше на последниот состанок на конзорциумот во Валенсија, каде гордо беше завршен Тринити проектот #Н2020 – 48 месечно патување под водство на ETRA.
Имено, беше презентиран и одбранета работата во рамки на @ТRinity, прикажувајќи ги успешните иновации пред Европската Комисија. Славејќи ги напорите за соработка на 19 партнери од 11 земји, фокусот на прекуграничните капацитети на Југоисточна Европа донесе истакнати иновации и напредок.

Клучните постигнати цели вклучуваат: подобрена прекугранична размена, интеграција на пазарот за енергетика, зголемена употреба на обновливи извори на енергија, унапредена системска операциска безбедност и зголемена координација. Нашите партнери работеа напорно на нашите четири производи, препознаени од страна на радарот на иновации за спремност за бизнис.

T-RES CONTROL CENTRE: Оптимизација на менаџмент, планирање и операционализација на централи за обновлива енергија.

T – COORDINATION PLATFORM: Модуларна информатичко-комуникациска платформа за олеснување на комуникацијата и координацијата со RSC – TSOs и RCS – TSO производителите.

T- SENTINEL TOOLSET: Зголемување на безбедноста и доверливоста на регионалните енергетски системи преку оптимизација на поправните дејства и нови алгоритми.

Овие револуционерни откритија не беа само развиени, туку и успешно претставени во осум земји: Србија, Грција, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска, Северна Македонија, Бугарија и Унгарија.

Срдечна благодарност и честитки до партнерите вклучувајќи ги: IBEX (Независна бугарска размена на енергија), Систем оператор за енергија (ESO) EAD, RTE International Koncar – Digital, HUPX Унгарија, NOSBIH, CGES – Црногорски електропреносни систем АД, Факултет за електро и компјутерско инженерство, NTUA, SEEPEX AD, Безбедносен систем за координација SCC, Белград, ТERNA ENERGY, Романски енергетски систем (CRE), MEPSO AD BELEN, MEXP – Црногорска енергетска берза, Институт Михајло Пупин, Електромрежа на Србија АД (Електромрежа на Србија), Технички факултет, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Координативен енергетски центар (ЕКЦ), SEE CAO – Координативна берза, претставништво во Југоисточна Европа, RTE и ETRA за нивните непроценливи напори во оваа транформативна авантура.