Програми, стипендии, грантови

Интернационални кампови за студенти - франкофони

Можности за продлабочување на франкофонската култура во пријателско меѓународно опкружување – престој во меѓународни франкофонски центри за студенти на возраст помеѓу 18 и 25 години со платени трошоци за селектираните кандидати.

Повеќе на http://fipf.org/actualite/centres-internationaux-francophones-des-lions-clubs-de-france-0

 

Стипенди за изучување  германски јазик во Баварија

Можност за изучување на германскиот јазик преку организирани летни школи на неколку универзитети во Баварија, за студенти и млади кадри од високообразовните институции во Република Македонија и стипендии за посетување на истите што ги обезбедува Сојузната држава Баварија.

Повеќе на http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/language-courses-in-bavaria/index.html и http://www.facebook.com/Bayhost-555365254630705

 

СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ФУЛБРАЈТ ЗА АКАДЕМСКАТА 2019/2020

Дипломираните студенти на прв и втор циклус имаат можност да аплицираат на повикот во рамки на програмата Фулбрајт поддржана од страна на Соединетите Американски Држави.

Рокот за доставување на апликациите е 31.05.2018.

Повеќе инфо на https://mk.usembassy.gov/fulbright-student-competition-2019-2020-academic-year-now-open/

 

Стипендии на Унгарската влада

Владата на Унгарија, преку својата програма Stipendium Hungaricum scholarship, нуди стипендии за меѓународни студенти на Универзитетот Eötvös Loránd (ELTE)  во Будимпешта, со цел проширување и промовирање на еконмските и културните релации на Унгарија со земјите во светот. Заинтересираните кандидати од Република Македонија имаат можност за аплицирање за целосни студии од прв, втор или трет циклус  во  областа на техничките, технолошките, земјоделските, медицинските, економските и природните науки како и во уметничките области.

Повеќе информации може да се добијат на www.mon.gov.mk и одговорното лице, г-ѓа Катерина Шумановска (email: katerina.sumanovska@mon.gov.mk) .

Пријавите се доставуваат електронски на  https://apply.stipendiumhungaricum.hu/, најдоцна до 16 февруари 2018. 

 

Докторски студии на Државниот универзитет во Бојси, Ајдахо

На Државниот универзитет во Бојси, Ајдахо, САД (www.go.boisestate.edu) се организираат докторски студии од интердисциплинарен карактер во спектарот на компјутерските науки.

Детални информации за студиската програма се достапни на следниов линк: http://computing.boisestate.edu/

Повеќе.

 

КОНКУРС за заеднички македонско-австриски научно-истражувачки проекти за периодот 2018-2020 година

 

Полски студии на Универзитетот во Ополе

Универзитетот во Ополе, Полска, оваа година за прв пат вклучува во својата академска понуда, студиска програма од прв циклус по полска филологија, што овозможува развивање специфични компетенции во областа на полскиот и на англискиот јазик, литературите и културите, како и унапредување на знаењата во врска со современата европска реалност.   

Програмата, за којашто е отворен повик со краен рок за пријавување до 8 февруари 2018, започнува со интензивен курс по англиски јазик за постигнување академско ниво за сите оние што планираат академска и/или професионална кариера во Полска. Школарината за странските државјани изнесува 580 евра/семестар.

Повеќе на: http://hello.uni.opole.pl/polishstudies/


Отворени повици во рамки на Програма Хоризонти 2020 за сл. програмски столбови:

Општествени предизвици и

Индустриско лидерство

Подетални информации: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html

 

ЛЕТНА ШКОЛА ВО ВИЕНА

Универзитетот во Виена секоја година организира Интернационална летна школа за студенти и академски кадар  во Штробл на езерото Волфганг во Република Австрија.

Програмата на летната школа е на англиски јазик и обработува теми поврзани со политичките, економските, правните, историските и културните аспекти во развојот на Европа и Европската унија.
Подетални информации на веб страна http://shs.univie.ac.at.

 

EUROMIME Erasmus Mundus мастер програма

Отворен е повик за аплицирање за EUROMIME Erasmus Mundus мастер програмата, што ја нуди конзорциум од 7 универзитети помеѓу коишто се Универзитетот од Поатје, Франција, Универзитетот  од Лисабон, Португалија и Националниот Универзитет за далечинско учење од Мадрид, Шпанија. Сите информации и поважни термини во врска со оваа мастер програма од областа на едукативната технологија се достапни на следниов линк: http://euromime.org/en/home/the-euromime-master 

 

Отворени се најновите повици во рамки на Програмата HORIZON 2020.

Подетални информации: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/newsroom/548/

 

ERASMUS MUNDUS меѓународна мастер програма ADVANCES за социјалните работници од целиот свет

Можност за меѓународна заедничка мастер програма Напреден развој во социјалната работа (ADVANCES) за сите практичари во областа на социјалната работа што се организира на пет европски универзитети: Линколн Универзитетот од Велика Британија, Универзитетот од Варшава, Полска, Универзитетот Алборг од Данска, Универзитетот во Лисабон, Португалија и Западниот универзитет Париз Нантер, Франција.

Деталните информации за Програмата, информации за пријавувањето и крајните рокови за пријавување се достапни на www.socialworkadvances.org


Scroll to Top