Програми, стипендии, грантови

ЛЕТНА ШКОЛА ВО ВИЕНА

Универзитетот во Виена секоја година организира Интернационална летна школа за студенти и академски кадар  во Штробл на езерото Волфганг во Република Австрија.

Програмата на летната школа е на англиски јазик и обработува теми поврзани со политичките, економските, правните, историските и културните аспекти во развојот на Европа и Европската унија.
Подетални информации на веб страна http://shs.univie.ac.at.

 

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО ВО CEEPUS ЗА АКАДЕМСКАТА 2017/2018

Националната CEEPUS канцеларија при Министерството за образование и наука на Република Македонија известува за можноста за партиципирање во Програмата за поддржување и поттикнување академска соработка помеѓу земјите на Централна и Југоисточна Европа на полето на размена на студенти и кадри (Central European Exchange Program for University Studies). Соработката во рамките на CEEPUS се одвива врз база на вмрежување на најмалку три високообразовни институции од земјите потписнички на договорот (прилог) и, покрај примарната цел, мобилност на студенти и кадри, нуди можност за креирање и развивање и заеднички студиски програми.

Високообразовните институции и нивните членки може да аплицираат исклучиво on-line на официјалната веб страница на CEEPUS www.ceepus.info, а Конкурсот за учество во Програмата за академската 2017/2018, трае до 15 јануари 2017.

Дополнителни информации може да се добијат во Националната CEEPUS канцеларија на: olga.dukovska@mon.gov.mk


Можност за меѓународни истражувачи со искуство преку Studium

Studium, како структура за валоризација на истражувачката работа на меѓународно ниво, повикува меѓународни истражувачи со најмалку 5-годишно пост-докторско искуство да се јават на повикот за проекти од сите теми на истражување. Селектираните кандидати ќе имаат можност за работа во една од универзитетските/академиските лаборатории во Регионот Центар Вал де Луар (Centre-Val de Loire) и тоа на Универзитетот од Орлеан (l'Université d'Orléans), Универзитетот Франсоа Рабле од Тур (Université François-Rabelais de Tours), Националниот истражувачки центар од Вал де Лоар (INSA Centre Val de Loire), Националните истражувачки центри INRA, Inserm, IRSTEA, CEA, BRGM.

Програмата ја покрива платата на истражувачот за период од една година, сместувањето како и сите административни аспекти поврзани со приемот на истражувачот и неговото семејство. Освен тоа, се доделува и буџет предвиден за организација на меѓународна конференција во траење од два до три дена.

Краен рок за пријавување е 9 февруари 2017.

(повеќе

 

Меѓународни програми на Кембриџ

Министерството за образование и наука известува за меѓународни летни програми организирани од страна на Универзитетот во Кембриџ, Велика Британија, во периодот помеѓу 9 јули и 19 август 2017 година со можност за учество на студенти од високообразовните институции во РМ.

Дополнителни информации за програмите и за начинот на аплицирање може да се добија директно на порталот на Универзитетот, како и на integ@ice.cam.ac.uk

 

Конкурс за кофинансирање на билатерални проекти меѓу Република Македонија и Република Словенија за периодот 2017-2018 година

повеќе

 

EUROMIME Erasmus Mundus мастер програма

Отворен е повик за аплицирање за EUROMIME Erasmus Mundus мастер програмата, што ја нуди конзорциум од 7 универзитети помеѓу коишто се Универзитетот од Поатје, Франција, Универзитетот  од Лисабон, Португалија и Националниот Универзитет за далечинско учење од Мадрид, Шпанија. Сите информации и поважни термини во врска со оваа мастер програма од областа на едукативната технологија се достапни на следниов линк: http://euromime.org/en/home/the-euromime-master 

 

Отворени се најновите повици во рамки на Програмата HORIZON 2020.

Подетални информации: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/newsroom/548/

 

ERASMUS MUNDUS меѓународна мастер програма ADVANCES за социјалните работници од целиот свет

Можност за меѓународна заедничка мастер програма Напреден развој во социјалната работа (ADVANCES) за сите практичари во областа на социјалната работа што се организира на пет европски универзитети: Линколн Универзитетот од Велика Британија, Универзитетот од Варшава, Полска, Универзитетот Алборг од Данска, Универзитетот во Лисабон, Португалија и Западниот универзитет Париз Нантер, Франција.

Деталните информации за Програмата, информации за пријавувањето и крајните рокови за пријавување се достапни на www.socialworkadvances.org


Scroll to Top