Меѓународни конференции

Летна школа за студенти на докторски студии

Во периодот 2 – 6 септември 2019, Аристотел Универзитетот од Солун организира Летна школа за докторски студенти на теми поврзани со климатските влијанија и промени, производството на чиста енергија и одржливото стопанисување со ограничените ресурси.

Информации за Школата може да се добијат на следниов линк: www.kathes-research.eu, додека апликациите ќе се примаат, online, до 31 мај 2019 на www.kathes-research.eu/application.php.

 

Повеќе

 

 

 

повеќе


Scroll to Top