Промовирани нови доктори на науки

03.12.2018

По повод чествувањата за Патронот на УКЛО на 03.12.2018 год. одржана е промоција на доктори на науки.

Свеченоста опфати 20 кандидати со стекнат научен назив доктор на науки. Настанот се реализира во присуство на раководството на УКЛО, декани, ментори и блиски членови на кандидатите. Ректорот, проф. д-р Сашо Коруновски изврши промоција на  следните доктори на науки:

Љатиф Љатифи

Ермира Шеху

Љубе Никлески

Флорида Кулевска

Горан Тасевски

Куртеши Воглуше

Валентина Николовска

Виолета Глигоровски

Сали Красниќи

Дарко Блажески

Жарко Маркоски

Шејнаси Мемети

Рамадан Дураку

Гезим Шабани

Садете Османи

Стојан Трошански

Марија Мидовска Петкоска

Дијана Пржо

Марина Алавантија

Шаип Гаши


Scroll to Top