ПРОМОЦИЈА НА НОВИ ДОКТОРИ НА НАУКИ

25.04.2018

Во рамки на одбележувањето на Денот на основањето на УКЛО, на  25.04.2018 година се одржа свечена промоција на доктори на науки.

Во присуство на  раководството на УКЛО, декани, ментори и   најблиски на кандидатите за промоција, ректорот, проф. д-р Сашо Коруновски  промовира 14 нови доктори на науки:

 

Петрит Хасанај, Факултет за туризам и угостителство-Охрид

Беќе Куќи, Факултет за туризам и угостителство-Охрид

Исак Ајрули, Факултет за туризам и угостителство-Охрид

Фатбарда Јашари, Факултет за туризам и угостителство-Охрид

Осман Сејфијај, Економски факултет-Прилеп

Анета Шијакова, Факултет за информатички и комуникациски технологии - Битола

Билјана Богданова – Смилевска, Факултет за безбедност - Скопје

Иле Масалковски, Факултет за информатички и комуникациски технологии - Битола

Јове Јанкуловски Факултет за информатички и комуникациски технологии - Битола

Кујтим Зулфијај, Економски факултет - Прилеп

Гоце Анакиевски, Факултет за безбедност - Скопје

Мевлан Биџаку, Технички факултет - Битола

Валентина Стојкоска, Педагошки факултет - Битола

Лура Реџепи Махмутај, Економски факултет- Прилеп

 

Со најновата промоција, на УКЛО, оваа респектабилна титула ја стекнале 295 доктор на науки.


Scroll to Top