Чествување - Ден на основање на УКЛО

18.04.2018

Со повеќе настани и активности УКЛО работно го одбележува Денот на основањето, 25 Април.

Во рамки на прославувањето планирани се  следните активности:

Спортски натпревари

УКЛО ТРИВИУМ, натпревар во ораторство

Промоција доктори на науки 

WIN – WIN  Форум

Свечена седница на Сенатот 


Scroll to Top