Новости

05.03.2013 | УКЛО НА УНИВЕРЗИТЕТСКОТО ПРВЕНСТВО ВО АЛПСКО СКИЈАЊЕ

05.03.2013 | Договор за соработка помеѓу Факултетот за безбедност од УКЛО и соодветниот факултет во состав на Универзитетот во Белград

01.03.2013 | Ќе се унапредува универзитетскиот спорт

27.02.2013 | УКИМ, УКЛО и УГД ја продлабочуваат соработката

26.02.2013 | Посета на француската амбасадорка на УКЛО

22.02.2013 | АМБАСАДОРОТ НА САД ВО ПОСЕТА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО

21.02.2013 | НОВО! АПЛИЦИРАЊЕ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА МЛАДИ ИСТРАЖУВАЧИ

07.02.2013 | УКЛО и Универзитетот во Ница со нови перспективи за соработка

06.02.2013 | НОВО!!! Повик за објавување трудови во списанија на ARPN Publishers

05.02.2013 | Посета на Универзитетот во Љубљана

31.01.2013 | Експерти за советодавни групи во Хоризонт 2020: Отворен повик за изразување интерес

30.01.2013 | ВАЖНО! ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ И ЗА BASILEUS!

28.01.2013 | ВАЖНО! ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА SIGMA!

24.01.2013 | МОЖНОСТ ЗА ПОЧЕТОК И РАЗВОЈ НА КАРИЕРА ВО ЕВН МАКЕДОНИЈА

24.01.2013 | ЗА СТУДЕНТИТЕ НА УКЛО:НОВ ERASMUS LLP ПОВИК

23.01.2013 | МОЖНОСТ ЗА ПРАКТИКАНСКА РАБОТА ВО ArcelorMittal

09.01.2013 | Стипендии за ЕМ2 СИГМА

25.12.2012 | УСПЕШНО СПРОВЕДЕНА НАДВОРЕШНА РЕВИЗИЈА СПОРЕД СТАНДАРДОТ ISO 9001/2008

18.12.2012 | Награда за веб сајтот на УКЛО

18.12.2012 | ОДРЖАН ИНФО САЕМ НА УКЛО

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

Scroll to Top