Новости

06.10.2016 | Трета меѓународна конференција Образование преку границите

30.09.2016 | Меѓународна конференција во рамки на проектот TERRA MED

28.09.2016 | УКЛО ќе соработува со Вардарскиот плански регион

27.09.2016 | ТРКАЛЕЗНА МАСА ПОСВЕТЕНА НА ПАТРОНОТ

21.09.2016 | Откриен мозаик со логото на УКЛО

21.09.2016 | Конкурс за запишување на студенти во прва година на прв циклус студии (четврт уписен рок)

21.09.2016 | Конкурс за запишување на студенти во прва година во рамките на „Проектот 30/35“ (четврт уписен рок)

20.09.2016 | Соработка УКЛО – Шпаркасе банка

19.09.2016 | Билатерален договор со Универзитетот Аристотел од Солун

15.09.2016 | Прв академски час

13.09.2016 | Дополнителен конкурс за трет уписен рок за прв циклус студии

13.09.2016 | Дополнителен конкурс за трет уписен рок за прв циклус студии во рамките на проектот 30/35

12.09.2016 | НЕ Рудолф Шустер, промовиран во почесен доктор на науки на УКЛО

07.09.2016 | 14-та Меѓународна младинска конференција во Крушево

06.09.2016 | КОНКУРС за стипендии

02.09.2016 | КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКА И МЕТОДСКА ПОДГОТОВКА (ПЕДАГОШКА ДОКВАЛИФИКАЦИЈА)

31.08.2016 | Конкурс за запишување на студенти на втор циклус студии во академската 2016/2017

31.08.2016 | Меѓународна конференција и состанок во рамки на проектот TERRA MED

29.08.2016 | Конкурс за запишување на студенти во академската 2016/2017 на прв циклус во втор уписен рок

29.08.2016 | Конкурс за запишување на студенти на прв циклус студии во академската 2016/2017 (во рамките на „Проект 30/35“) во втор уписен рок

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

Scroll to Top