Новости

12.09.2019 | Дополнителен конкурс за втор уписен рок на прв циклус

10.09.2019 | УКЛО УПИСИ - втор уписен рок, прв циклус

06.09.2019 | Уписи УКЛО Академска 2019/20

06.09.2019 | ПОТПИШАН ДОГОВОР ЗА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ОПРЕМА ПОМЕЃУ ФАРМАХЕМ И ФАКУЛТЕТОТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ - БИТОЛА

02.09.2019 | КОНКУРСОТ за запишување на кандидати за Педагошко-психолошка и методска подготовка (педагошка доквалификација)

29.08.2019 | ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО НА ЛЕТНА ШКОЛА – БАЛКАНСКИ ЛЕТЕН УНИВЕРЗИТЕТ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ФТУ ОХРИД И ОСТАНАТИТЕ ФАКУЛТЕТИ НА УКЛО БИТОЛА

20.08.2019 | УКЛО УПИСИ - прв уписен рок, прв циклус

08.08.2019 | Потпишан Грант Договор за проект од Програмата Хоризонти2020

18.07.2019 | Конкурс за прием на студенти запишани на додипломски студии во државните студентски домови и други објекти за сместување во Република Северна Македонија за студиската 2019/2020 година

12.07.2019 | Конкурс за I циклус студии во академската 2019/20

12.07.2019 | Објавени конкурсите за втор и трет циклус студии на УКЛО за академската 2019/20

05.07.2019 | Конкурс истражувачки труд и есеј 2019/2020

29.06.2019 | ИЗБРАН ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СЕНАТОТ НА УКЛО

20.06.2019 | Наградна игра за млади од Шпаркасе Банка

19.06.2019 | 110 уписнини за студенти на УКЛО

19.06.2019 | Средба на студентите од Царинската академија на Руската Федерација со Ректорот на УКЛО

12.06.2019 | ЗА НАУКАТА ОД БИЗНИСОТ

03.06.2019 | Светска банка отвара Блог конкурс

29.05.2019 | УСПЕШНО ЗАВРШЕН ИЗБОРОТ НА РЕКТОР

28.05.2019 | НА УКЛО СЕ ИЗБИРА НОВ РЕКТОР

<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

Scroll to Top